U 595 M

Uppland: Hargs skog, Hargs socken


kuþlef * uk * sihuiþr : altulfs=rf * s * a=rfæi- * litu * hakua * sten * æftir : faþur : sin : ok : sihbo=rh mo=þo=r : hans :

Gudlev och Sigvid, Adulfs arvingar, lät hugga stenen efter sin fader Sigborg, hans moder


Stenen står några meter väster om väg 76 vid en liten skogsväg. Den antas vara en ganska sen sten, från början av 1100-talet.

På de två nedre bilderna syns några av stenens bilder i detalj. Jag har fyllt i dem för tydlighetens skull - på bilden alltså, inte på stenen!
På den vänstra bilden syns stenens framsida med ett kors överst, under det en kyrka med en kalk på altaret. En man ringer i kyrkklockan.
Den högra bilden visar figuren längst ner på stenens högra sida. Den har fått olika tolkningar; på skylten vid stenen sägs den visa "de båda spejarna som återvänder från Kaanans land över floden Jordan. På en stång mellan sig bär de en druvklase (4e Mosebok 18:24). Denna bild var vanlig som symbol för Kristus på korset och nattvardens vin."
Marit Åhlén är försiktigare i sin skrift Roslagens runstenar (1992). Hon beskriver "två män som håller en stång med en kittel på mellan sig. Under kitteln brinner en eld."

Foto © Christer Hamp 2004-05-24

Tillbaka till listan