U 597

Uppland: Prästgården, Hökhuvuds socken


aterfr * ... [* fuluki * lit(u)] * res... ... * eftiR * uiterf ' faþur [sin ...arm(i)lr * fals]...

Ådjärv och Fulluge lät resa stenen efter Vidjärv, sin fader ...


Runstenen står rest på prästgårdens gräsmatta, väl synlig från vägen.

Foto © Christer Hamp 2008-06-23