U 616

Uppland: Tång, Västra Ryds socken


fir--(r)iui : lit rita * kuml : yfitiRr : fnþur : sih : baosa : auk : boruþur : kuru- * kuþ hi=a=l-... * ul kuru -ial uti * a| |akla--

... lät resa kumlet efter sin fader Bause och broder ... Gud hjälpe ... föll ute i England


Runstenen står på åkermark på östra sidan om en bäck

Foto © Christer Hamp 2009-05-03