U 617

Uppland: Bro kyrka


U 617

Foto © Christer Hamp 2018-09-28

Tillbaka till listan  Ristningen