U 619

Uppland: Bro kyrka


...i + rauþr h[aki] ... þisa * meki * eftiR * ky...

... Raud högg ... dessa minnesmärken efter ...


De återfunna fragmenten av runstenen är sammanfogade och ligger i vapenhuset, dolda bakom bord och stolar

Foto © Christer Hamp 2006-09-16

Tillbaka till listan