U 620

Uppland: Finnsta, Bro sockn


U 620

Foto © Christer Hamp 2018-09-28

Tillbaka till listan  Ristningen