U 624

Uppland: Ullvi (Toresta), Bro socken


U 624

Foto © Christer Hamp 2006-06-10

Tillbaka till listan  Ristningen