U 649

Uppland: Övergrans kyrka


* uikigr * auk * balsi * auk * emigr ...r * raistu * sain × þen[o] * ift[iR] * kuþrik * faþur * sin *

Viking och Balse och Häming de reste denna sten efter Gudrik, sin fader


Stenen står utanför kyrkogårdsmuren på södra sidan, tillsammans med U 648 och U 651.

Foto © Christer Hamp 2005-06-23