U 653

Uppland: Kumla, Övergrans socken


× þurkil * huk + ufhikr × huk × þusthin + þaiR ' ker(þ)u ' merki + þesa + at * uifast ' fa[þur * si](n)

Torkel och Ofeg och Torsten de gjorde dessa minnesmärken efter Vefast, sin fader


Stenen står på en kulle några meter söder om väg 263

Foto © Christer Hamp 2003-06-22