U 677

Uppland: Viksjö, Häggeby socken


...- ok -ualtar aok × nesbiorn ' aok ...a...su...

... och Näsbjörn och ...


Runstenen står rest öster m vägen Häggeby - Skokloster, 1 km norr om Viksjö, ett par meter från vägkanten, 100 m söder om U 676.
Enligt Riksantikvarieämbetets skylt är den huggen av en ovan ristare och texten är delvis omöjlig att tolka. Ritaren har också valt en ovanligt hård bergart till stenen.

Foto © Christer Hamp 2009-04-12