U 764

Uppland: Klista, Vårfrukyrka socken


brunk : ak : hulm:stin : litu : risa : istin : þin:sn uftR : kun:brn : faþur : sin : kuþa=ni :

Brune och Holmsten lät resa denna sten efter Gunnbjörn, sin gode fader.


De nästan identiska runstenarna U 763 och U 764 står resta på ursprunglig plats i en beteshage ett par kilometer söder om Enköping.

Ristare: Tidkume (A)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29