U 792

Uppland: Ulunda, Tillinge socken


kar lit · risa · stin · þtina · at · mursa · faþur · sin · auk · kabi · at · mah sin · fu- hfila · far · aflaþi ut i · kri[k]um · arfa · sinum

Kår lät resa denna sten efter Horse, sin fader, och Kabbe efter sin svåger.
Han for dristigt
förvärvade ägodelar
ute i Grekland
åt sin arvinge


Runstenen står rest på sin ursprungliga plats vid Enköpingsån, intill den gamla eriksgatan, ett par kilometer väster om Enköping och 450 m söder om E 18. Ett hundratal meter åt öster står U 793.

Foto © Christer Hamp 2016-08-13