U 841

Uppland: Dalby kyrka


[... ...t * raisa × s]-ain × ef-... ... [...-r sin]

... lät resa stenen efter ... sin ...


Fragmentet är inmurat i kyrkans södra vägg, synligt från utsidan

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan