U 877 U

Uppland: Möjbro, Hagby socken


frawaradaz anahaha is| |slaginaz

Frawaradaz ... är slagen


Stenen står nu i Historiska museet i Stockholm. Inskriften med urnordiska runor är från 500-talet och ska läsas från höger till vänster med början på undre raden.

Foto © Christer Hamp 2002-10-06

Tillbaka till listan