U 901

Uppland: Håmö, Läby socken


Foto © Christer Hamp 2010-10-20