U 931

Uppland: Domkyrkan, Uppsala


[...is * haou]... ...-fr * ka(s)l ' ok * iufrfast ' lit ' rsa s[tn iftu * faiau sein] ...-l

... och Jovurfast lät resa stenen efter sin fader


Stenen står nu på planen norr om domkyrkan. Den togs fram ur kyrkans grund 1866.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan