U 935

Uppland: Domkyrkan, Uppsala


þ[i]agn : fasteþr : lit... ...[-]l ' (b)onta si...

Tägn [och] Fasthed lät [resa stenen] ... sin make ...


Stenen står nu på planen norr om domkyrkan. Den togs fram ur kyrkans grund 1866.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan