U 943

Uppland: Ärkebiskopsgården, Uppsala


biaurn × auk × ... ...ain × atir × -[ka]... ant +

Björn och ... stenen efter ... ande


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Den påträffades vid restaurering av Ärkebiskopsgården

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan