U 949

Uppland: Lunda, Danmarks socken


... ...s- * stin * iftiR --lkir * faþur sin * ha... ...iuþu...

... resa stenen efter ... sin fader. Han ...


Runstenen står vid en grusväg 2 km öster om Slavsta

Foto © Christer Hamp 2009-08-08