Uppland: Vaksala kyrka


Foto © Christer Hamp 2017-08-10