Uppland: Vaksala kyrka


U 962 U 963 U 964 U 965

Foto © Christer Hamp 2017-08-10

Tillbaka till listan