U 966

Uppland: Vaksala kyrka


-

-


Fragmentet sitter inmurat på utsidan av tvärskeppets södra vägg

Foto © Christer Hamp 2004-07-07

Tillbaka till listan