U 968

Uppland: Bolsta, Vaksala socken


[stoþi * auk * sihtiarfr * þorker * lit]u * ris[t]a * stin at * aistu[lf * b]roþu[r *] (s)in [sun þorkerþa]

Stode och Sigdjärv och Torgärd lät rista stenen efter Estulv, sin broder, Torgärds son


De två fragmenten av runstenen står på en privat tomt 70 m nordost om Vitkålsgatan i södra änden av Bolsta by. Den ritades av på 1600-talet, då den ännu var hel, och det är från teckningen texten är kompletterad. Ännu på 1700-talet omtalas stenen osm hel, men på 1800-talet var den försvunnen. På 1880-talet återfanns ett par fragment av runstenen när man rev en källare.

Foto © Christer Hamp 2007-09-01

Tillbaka till listan