U 971

Uppland: Eke, Vaksala socken


: kunbiur : lit risa : stin : iftiR faþur -... ... : miti : kuþ : hulbin hins : krin... ...arþi uþ(r)ki

Gunnbjörn lät resa stenen efter fader ... Milde Gud hjälpe ...


Runstenen står på en högliknande lämning i en åker 250 m nordväst om väg 288, synlig från vägen

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2007-09-01

Tillbaka till listan