U 974

Uppland: Jädra, Vaksala socken


U 974

Foto © Christer Hamp 2007-09-01

Tillbaka till listan  Ristningen