U 996

Uppland: Karberga (Sundby), Funbo socken


ainkriþ × auk × in[k]ik[i]r * l[i]tu × r[i]sa × stin * auk ' kera ' aur ' u(t)a (i) (s)u[n]ti ' iftiR ' þuri ' faþur [s]in ' þur-- ...(t) ' kira ' siluaus ' iftR ink-[þu]ru × kunu * sina ' auk ' iftR ' -(a)(r)tu iaR

Ingrid och Ingergerd lät resa stenen och göra vad ute i sundet efter Tore, deras fader. Tore lär göra en själastuga efter Ingetora, sin hustru, och efter ...


Runstenen står rest i en trädgård 500 m väster om Funbo kyrka, 25 m norr om gamla landsvägen. Att göra vad innebär att systrarna har anlagt en grusbank för att underlätta resor över sundet. En själastuga var ett hus som anlades i ödebygder, där resande annars inte kunde få tak över huvudet.

Foto © Christer Hamp 2008-05-11