U 1015

Uppland: Ärentuna kyrka


iofur ' lit ' rita ' sten [' yftiR * sun sin * y](r)in(k)[u] (u)k ' iofastu * kunu * sinn

Jovur lät resa stenen efter sin son Äring [?] och Jofasta, sin hustru


Stenen står på en gräsmatta mitt emot ingången till kyrkogården, intill U 1014. Den låg tidigare inmurad i vapenhusets golv.

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan