U 1017

Uppland: Fjuckby, Ärentuna


[fastulfr * lit * rita * stin * iftiR * hulf]ast [runiriþ lit * iftiR * osihik * faþur sin uk * bru * kra] al a(s)[li]ks --

Fastulf lät resa stenen efter Holmfast, Runfrid lät också göra bron till minne av Asleik [?], sin fader, Asleiks ... [?]


Det lilla återstående fragmentet sticker upp ur gräset på kyrkogården på kyrkans södra sida

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan