U 1044

Uppland: Onslunda, Tensta socken


[kitil * lit raisa st...] ... ...þur sin k[ulha| |at bonta sin]

Kettil lät resa stenen ... sin fader, Gulla efter sin make


Det var först fyra år efter att jag tagit bilden som jag blev uppmärksammad på att stenen faktiskt låg bakom U 1034 på Tensta kyrkogård

Foto © Christer Hamp 2005-06-26