U 1050

Uppland: Björklinge kyrka


hulmkair ' ... ...itu h--ua a[t] ' a(i)s[t] faþur sin

Holmger [och] ... lär hugga [stenen] efter Eistr, sin fader


Stenen står på en gräsmatta utanför kyrkogården väster om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan