U 1098

Uppland: Sundbro, Bälinge socken


[× iafurfriþ... ... ...fast ×] litu × rai(s)[a × stan + þina iftR × fastulf × fa]þur × s[in × kuþan ×]

Jovurfrid ... -fast lät resa denna sten efter Fastulv, sin gode fader


Stenen står intill vägen på södra sidan, bredvid U 1097

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan