U 1109

Uppland: Skuttunge kyrka


gisl * ...-lfs

Gisle ...


Stenen sitter inmurad i sakristians östra grundmur, synlig från utsidan

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan