U 1118

Uppland: Örke, Skuttunge socken


ufrir * ok kisl * litu * hakua * stain * at su[art] * broþur * sin

Ofrid och Gisle lät hugga stenen efter Svart, sin broder


Stenen står vid skylten till avtagsvägen till Lilla Örke, intill U 1121. Den stod ursprungligen på andra sidan vägen.

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan