U 1124

Uppland: Tuna kyrka


-

-


Den rent ornamentala stenen sitter inmurad i kyrkans östra vägg, till hälften under marknivå.

Foto © Christer Hamp 2006-06-25

Tillbaka till listan