U 1150

Uppland: Gårdskär, Älvkarleby socken


-

-


Stenen står vid korsningen Gårdskärsvägen - Slåttervägen i Gårdskär. Den är hårt sliten och saknar runor.

Foto © Christer Hamp 2010-07-11