U 1168

Uppland: Österunda kyrka


...u(i)tr × auk × kisl(a)uig × þaun × lti sa × ierunt × s(u)- ...-...-...- × risti × at ...

... och Gislög de lät resa stenen efter Järund ... reste efter ...


Stenen står vid klockstapeln utanför kyrkogården. Den har tidigare legat som tröskelsten i kyrkdörren. Den togs loss vid mitten av 1800-talet, men blev liggande på kyrkogården tills den restes på sin nuvarande plats 1931.

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan