U 1170

Uppland: Vittinge kyrka


-

-


Runstenen står rest på kyrkogården, på insidan av västra muren. Tidigare låg den under klockstapeln, men togs fram i början av 1800-talet. Toppen av stenen saknas. Inskriften är gjord med runliknande tecken, som liknar inskrifterna på U 835 och U 1175.
Bilden visar en färglagd kopia av stenen i Runstensmuseet i Enåker.

Foto © Christer Hamp 2014-08-10