U 1181

Uppland: Lilla Runhällen, Nora socken


...-(i) × lit × (a)kua ... ...[k × sa](l)fan × ek-...ns*fari ' a(f)i × kunu-s *

... lät hugga [stenen] ... efter sig själv, Englandsfararen ...


Det som återstår av runstenen står under en tall ett par meter öster om väg 56, 16 km norr om Heby. Den är känd sedan 1600-talet, och saknade redan då stora delar.

Foto © Christer Hamp 2014-08-10