U ATA 322-4042-2009

Uppland: Vallentuna kyrka


ᚠᛦ × ᚱᛂᛋᛏᛁ × ᛋᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚠᛏᛁᛦ × ᚠᚱᚢᛋᛏᛁᚾ × ᚠᛅᚦᚢᚱ × ᛋ

... fR × resti × sin × þina × iftiR × frustin × faþur × s ...

... fr reste denna sten efter Frösten , sin fader ...


Hösten 2008 grävdes ett kabelschakt utmed en av stigarna på västra sidan av kyrkogården. Ett antal större stenar hittades. Personal vid kyrkogårdsförvaltningen lagrade dem i en stendepå. Stenarna från depån kom till användning igen i april 2009, då parkeringen framför kyrkan skulle byggas ut. Stenarna hade legat ute under vintern och regnet hade spolat dem rena från lera. Personal från kyrkogårdsförvaltningen upptäckte runorna den 21 april. Numera står den rest utanför kyrkogårdsförvaltningens hus.

Foto © Christer Hamp 2019-03-28