U ATA4027/61

Uppland: Spånga kyrka


...ke-...

 


Fragmentet inmurat på utsidan av södra väggen på Spånga kyrka.

Foto © Christer Hamp 2002-08-24