U ATA 4822;64

Uppland: Hacksta, Össeby-Garns socken


...u-r- (a)si ... ...þur sin

... sin fader / broder


Runstensfragmentet står vid infarten till Hacksta gård

Foto © Christer Hamp 2019-06-15