U ATA 5234/45

Uppland: Vi, Övergrans socken


... : kiarþi ... : b...uk... :
(r)(þ

... gjorde ...


Amuletten (om det nu är det den är) av täljsten är ristad på båda sidorna. Den anträffades 1945 i en åkerkant, och finns nu i Historiska museet i Stockholm. Bilden visar den läsligare sidan med ordet "gjorde".

Foto © Christer Hamp 2021-06-24