U ATA 5733/59

Uppland: Skånela kyrka


... ...u * r... ... ont * ...

... lät resa [?] ... ande


Fragmentet av en runsten sitter inmurat på insidan av södra långhusväggen

Foto © Christer Hamp 2006-07-01

Tillbaka till listan