U ATA 5923/69

Uppland: Ängby, Lunda socken


ᛋᛏ

...---st...

-


Runstensfragmentet upphittades i Ängby, en och en halv kilometer söder om Lunda kyrka, och ligger nu i Lunda kyrkas vapenhus. Enligt Riksantikvarieämbetet kan det vara en del av den försvunna runstenen U 355, men det tror inte jag. Enligt äldre avbildningar av U 355 förekommer runorna ᛋᛏ (st) en gång i texten, och då är de tre närmast föregående runorna ᛘᚠᛅ (mfa), och det verkar inte vara fallet på det här fragmentet.

Foto © Christer Hamp 2010-08-22