U ATA 6243/65

Uppland: Gånsta, Enköping


U ATA 6243/65

Foto © Christer Hamp 2005-08-08

Runstenen kan skymtas strax till höger om bildens mitt. Peka och leta!

Tillbaka till listan  Ristningen