U FV 1912;8

Uppland: kv. Koppardosan, Sigtuna


tiarfr × fik af × simskum × moni × skalaR × þis... (×) i ...(o)t(i) × in uirmuntr × f(a)þi × runor × þisar
fuhl × ualua × slait × (f)aluon × fon kauk × o nos au-a

Djärv förvärvade av en man från Samland denna våg i -land. Och Värmund ristade dessa runor.
En fågel sönderslet den likbleke rövaren; man såg på asgöken, hur han svällde


Koppardosan, som innehållit en guld- och silvervåg, upphittades vid utgrävningar nära stranden i Sigtuna i augusti 1911. Inskriften löper längs dosans och lockets kanter i två rader. Den är svagt ristad och delvis oläslig. Tolkningen ovan är enligt artikeln i Fornvännen. Det Samland som nämns i texten kan vara Semgallen, landskapet söder om Riga i Lettland. Textens andra rad är en besvärjelse, som skulle skydda köpmannen Djärv från rövare.
Bilden är tagen på en utställning på Sigtuna museum.

Ristare: Värmund

Foto © Christer Hamp 2010-05-08