U FV 1948;168

Uppland: Alsike kyrka


sibi ' uk ' ikriþ ' litu ' raisa ' stain ' iftiR ' g-ha ' uk ' at ' harþ ' suni ' sina ' sihimuntr ' uk ' sihikfastr ' bryþr ' sina ¶ ybir risti

Sibbe och Ingrid lät resa stenen efter Gage och efter Hård, sina söner, [och] Sigmund och Sigfast [efter] sina bröder. Öpir ristade.


Runstenen pårtäffades under vapenhusmuren vid restaurering 1947, och står nu rest vid ingången till vapenhuset.

Ristare: Öpir

Foto © Christer Hamp 2017-08-09