U FV1953;268

Uppland: Spånga kyrka


... ...--n × at × -...

... [ste]n efter ...


Fragmentet uppställt i vapenhuset.

Ristare: Huggningstekniken påminner om Fots.

Foto © Christer Hamp 2002-08-24