U FV 1953;270

Uppland: Skånela kyrka


...ybiar- ... ... br(o)þur * sin ...

... Sigbjörn ... sin broder ...


Runstenen sitter inmurad i kyrktornets norra sida, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2010-04-25

Tillbaka till listan