U FV 1955;216

Uppland: Billby, S:t Pers socken


kuþrikr × au... kilauk × raistu stain × iftiR × þorkil × sun × sin × kuþ × hialbi ant hans

Gudrik och Gillög reste stenen efter Torkel, sin son. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest i skogskanten söder om en åker på södra sidan om vägen Sigtuna - Erikssund. Den påträffades i åkern 1954 och ett hål borrades genom den för att spränga sönder den, innan runorna upptäcktes och stenen restes på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2015-08-01