U FV 1959;196

Uppland: Hammarby kyrka


× kr(e)stin × let × giara × merki × eftiR × sun sen × huir sum runum riþr × hafi byniR × firiR × alah sial × suni ÷ uaR faþiR ala ×

Kristin lät göra minnesmärket efter sin son. Var och en som tyder runorna have böner för Ales själ. Sune var Ales fader.


Den kistformade runstenen står i gravkapellet intill Hammarby kyrka i Upplands Väsby. Den upptäcktes vid renoveringsarbete 1959 i vapenhusets norra yttermur, och satt då i väggen med den korsristade sidan utåt och runorna dolda i muren. Stenen höggs i början av 1100-talet och har troligen stått på en grav på Hammarby kyrkogård tills den nuvarande kyrkan byggdes på 1300-talet. I bakgrunden på den undre bilden skymtar den ristade stenen U FV 1971;213B.

U FV 1971;213B

Foto © Christer Hamp 2005-08-03

Tillbaka till listan